Działając na pograniczu sztuk wizualnych i nowych mediów, budujemy marki oraz ich relacje z otoczeniem. Nasza specjalność to branding i komunikacja. Tworzymy strony internetowe i projektujemy identyfikacje wizualne.

# Strategia marki
# Identyfikacja wizualna
# Strony internetowe
# Grafika produktowa